Your search results

Købsguide

Costa del Sol og Andalusien generelt har de seneste 40 år tiltrukket rigtig mange danskere, som søger et dejligt sted at nyde en velfortjent ferie eller ny karrieremæssig udfordring.
Er man ikke specielt godt kendt på Costa del Sol, anbefales det, at man tager sig god tid til at se på de forskellige områder, inden man beslutter sig for at købe en bolig.

Søg altid advokatbistand
Når først man har fundet den ejendom, man ønsker at købe, er næste skridt at få nedfældet de aftalte vilkår i en kontrakt. Udarbejdelsen af denne kontrakt foretages ofte af mæglerens advokat.
Inden en købs- eller reservationskontrakt underskrives, bør man nøje gennemgå denne med sin egen advokat. Hermed sikres, at man bliver bekendt med de væsentligste vilkår for handlen og får mulighed for at tage stilling til, om disse kan accepteres eller ej.
De forhold, man bør være opmærksom på, kan variere en smule afhængig af, om det drejer sig om køb i et ejendomsprojekt, dvs. en ny ejendom, eller om der tale om gensalg.

Ejendommens juridiske situation bør undersøges
Nogle af de spørgsmål, som bør afklares:
• At den person, der fremstår som sælger af ejendommen, reelt er ejeren.
• Om ejendommen er behæftet med lån eller om der har været gjort udlæg heri.
• Hvad der eventuelt skyldes i ejendomsskat (IBI). Ejeren af ejendommen pr. 1. januar er forpligtet til at betale IBI for hele året.
• Hvorvidt ejendommen er udlejet til andre personer.
• Om ejeren er resident eller ikke-resident.
• Er ejendommen tilknyttet en ejerforening, skal det undersøges, om der er et udestående her.
• I hvilket omfang ejendommen er omfattet af særregler. De fleste oplysninger findes i den dokumentation, som sælger har, mens resten kan indhentes fra ejendomsregistret, kommunen og ejerforeningen.

Spansk ID-nummer (NIE)
Selvom man måske ikke ønsker at få opholdstilladelse i Spanien, skal man for at kunne købe en bolig have et ID-nummer, som kaldes Número de Identificación de Extranjeros (forkortes NIE). Man ansøger om nummeret på politistationen (Comisaría de Policía).

Man skal medbringe følgende:
• Ansøgning om NIE (fås hos politiet).
• Gyldigt pas og kopi af dette.
Det koster 16 euro.
Det er desuden muligt at søge om et NIE-nummer på den spanske ambassade i København.

Permanent opholdstilladelse (residencia)
Som EU-borger har man naturligvis ret til at opholde sig permanent i Spanien.
Dog skal man have en opholdstilladelse (residencia), og det kræver, at man igen går til det Comisaría de Policía, som ligger tættest på ens bopæl.

Man skal medbringe:
• Original ansøgning om førnævnte NIE.
• Officiel ansøgningsblanket om residencia (fås på samme politikontor).
• Gyldigt pas og en kopi af dette.
• Er man pensionist, skal man yderligere medbringe en model E-121 eller S-1 stemplet af de sociale myndigheder i Danmark samt dokumentation på de pensionsydelser, man modtager. Dokumentationen skal være oversat til spansk af autoriseret oversætter.
• Er man arbejdstager, skal man medbringe arbejdskontrakt (registreret hos de spanske myndigheder) samt registreringsattest fra Seguridad Social (de sociale myndigheder).
• Er man selvstændig erhvervsdrivende, skal man medbringe indskrivningsattest fra det spanske virksomhedsregister samt registreringsattest fra Seguridad Social (de sociale myndigheder).
• Er man hverken erhvervsaktiv eller pensionist, skal man kunne fremvise en sygeforsikring, der dækker den periode, som man ansøger om opholdstilladelse til – samt bevis på, at man har midler til at klare sig selv (min. 5.007,81 euros).
Er man studerende, skal man medbringe indskrivningsbevis fra uddannelsesinstitutionen, sygeforsikring eller europæisk offentligt sygesikringsbevis, der gælder i den periode, man ansøger om opholdstilladelse til samt at man har de fornødne økonomiske midler til at klare sig under opholdet. Alternativt skal man bevise, at man er deltager i et EU-udvekslingsprogram for studerende.
Selve opholdstilladelsen koster pt. er 10,30 euro, som skal betales i en bank/sparekasse, som samarbejder med politiet (tjek på stationen). Det anbefales også, at man spørger om beløbet, da dette kan ændre sig. Man får sin opholdstilladelse med sig med det samme. Eftersom det er lovpligtigt at kunne identificere sig, bør man altid have billedidentifikation på sig, hvilket kan være spansk kørekort.

Indskrivning i folkeregistret
Det er ikke lovpligtigt at indskrive sig i folkeregistret (empadronamiento). Det anses snarere som en moralsk forpligtelse, da ens kommunes sygehuskapacitet, antallet af politibetjente, skoler og andre offentlige ydelser afhænger heraf.
Har man skolesøgende børn, er det dog nødvendigt, og flere kommuner lokker med rabatter på ejendomsskatter og andre betalinger til det offentlige, hvis man er indskrevet.
Man skal henvende sig til sit kommunekontor for at blive indskrevet.

Medbring:
• Bevis på ens adresse; skødet på ens bolig eller en lejekontrakt.
• En kvittering for betalt lys, vand, afgifter eller telefon, hvor denne adresse fremgår.
• NIE eller residencia samt pas.

Underskrivelse af skøde hos notaren
Når først man har undersøgt boligen såvel fysisk som juridisk, og man er blevet enig med sælger om betingelserne (pris, dato for overdragelse m.v.) for handlen, skal skødet underskrives. I Spanien skal dette ske enten ved personligt eller et befuldmægtiget fremmøde for en notar.

Handelsomkostninger
Man skal som grundregel påregne handelsomkostningerne på omkring 11% af prisen. Købers handelsomkostninger udgøres af:
• Nybyggeri: AJD-stempelafgift på 1,5% af prisen samt moms på 10%.
• Gensalg: ITP-stempelafgift på 8% af prisen på pris op til 400.000, fra 400.000 betales 9% af prisen og fra 700.000 og op betales 10%. Altså, koster en ejendom 1.000.000 euros, beregnes stempelafgiften, så man betaler 8% af de første 400.000, 9% af de næste 300.000 og 10% af de sidste 300.000 euros.
• Ved optagelse af lån betales der yderligere AJD-stempelafgift på 1% – beregnes af lånebeløb og garanti. Der kommer ekstra notar- og tinglysningsomkostninger til.
• Vær opmærksom på af ovenstående stempelafgifter gælder for Andalusien, og kan variere i andre dele af Spanien.
• Notar og tinglysning afhænger af prisen.
• Advokat ca. 1%.
• Sælgers omkostninger: Plusvalia (merværdiafgift), evt. mægler, evt. egen advokat og skat af evt. fortjeneste.

Køb af bolig efter plantegning (Byggeprojekt)
Når en ejendom købes på projektstadiet, skal sælger udstede en bankgaranti til køber for de betalinger, som sælger modtager af køber. Dette sker dog ikke altid af sig selv, og som køber bør man derfor erindre sælger om dette. Man bør også sikre sig, at garantien gælder frem til underskrivelsen af skødet, da det først er i dette øjeblik, at man er ejer af ejendommen.